FARM

Biologisch melkvee
BoerBert is een biologisch melkveebedrijf met ruim 250 melkkoeien die de hele zomer buiten gras kunnen eten. Het bedrijf van BoerBert wordt op een moderne manier gerund met respect voor de omgeving en voor dier en natuur. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Ook hebben de koeien binnen en buiten voldoende ruimte om te bewegen en wordt de melk zonder gebruik van antibiotica geproduceerd. De grote kudde roodbonte koeien wordt 2 keer per dag gemolken en zorgt voor 5.000 liter melk per dag.
De melk wordt verkocht aan de biologische melkcoöperatie EKO-HOLLAND. Jaco zit in het bestuur van deze melkcoöperatie. Dit geeft hem extra inzichten in de zuivelmarkt. Samen met de andere bestuursleden probeert hij voor ruim 180 biologische melkveehouders een eerlijke melkprijs te realiseren. Daarnaast is de melk van onze koeien ook te koop in de BoerBertShop, U kunt hier zelf in uw eigen fles verse melk tappen.

Schapen
BoerBert heeft 30 schapen die ervoor zorgen dat het gras op de dijkjes langs de Grecht en de boerengolfbanen bij Boerderij de Boerinn goed kort gegeten worden. De kleinere hoeven van de schapen en de manier van grazen zorgen ervoor dat de graszode de dichten structuur behoudt. De schapen gaan vroeg in het voorjaar naar binnen zodat ze daar warm en beschut hun lammetjes ter wereld kunnen brengen. Na een paar weken gaan de lammetjes met hun moeders mee naar buiten. Dan wordt de wintervacht van de schapen afgeschoren en kan het voorjaar echt beginnen.

Polder kippen
In het weiland scharrelen ongeveer 150 kippen op zoek naar insecten en zaden. Elke morgen legggen deze kippen verse eieren in een speciaal daarvoor ingerichte mobielen kippenwagen. Deze polder-eieren zijn uiteraard verkrijgbaar in de BoerBertShop.

Machinepark
Zomers lopen alle koeien in de wei, in de winter is het hiervoor te koud en te nat. Daarom blijven de koeien dan binnen en eten ze hooi en kuilgras. Dit voer wordt in de zomermaanden geoogst van 200 hectare grasland. Dat is een grote klus voor een melkveebedrijf. BoerBert doet dit werk allemaal zelf. Hiervoor zijn grote trekkers en machines nodig. Ook ander landwerk zoals sloten uitbaggeren en bemesten wordt zelf gedaan. Het hele assortiment aanwezige machines is daarom noodzakelijk, van giertank tot maaiers en van een baggerspuit tot een balenpers. Jan-Willem doet het nodige monteurswerk en zorgt ervoor dat alle machines goed worden onderhouden.

Energie van de zon
Bijna alle daken van de stallen en schuren zijn voorzien van zonnepanelen. Dit zorgt ervoor dat BoerBert naast melk ook leverancier is van groene stroom. De 3100 zonnepanelen leveren gemiddeld 750.000 kWh per jaar. Dat is voldoende voor de eigen boerderij en voor ca. 220 huishoudens.

Grutto’s, planten en natuurland
Om de koeien op de boerderij voldoende buitenruimte te geven is er veel grasland nodig. Er wordt op dit grasland geen kunstmest gebruikt en door het extensief gebruik van het land, kan het gras rustig groeien en is er een grote variatie aan grassoorten. Het gras wordt gebruikt als voer voor de koeien, maar ook voor de weidevogels, zoals grutto, tureluur en kiviet voelen zich er thuis. Om de weidevogels te behouden worden er stukken grasland onder water gezet, zodat de vogels hier extra voedsel vandaan kunnen halen. De kuikens worden beschermd door het gras pas te maaien als ze voldoende gegroeid zijn om zichzelf te kunnen redden.

Er groeien langs de slootkanten allerlei verschillende unieke planten. Om deze slootkanten te beschermen wordt er op een veilige manier de bagger uit de sloot gehaald, bijvoorbeeld door het inzetten van een baggerspuit of de eco-reiniger. Hierdoor kunnen de unieke planten in de slootkanten ongestoord bloeien!

In samenwerking met Staatsbosbeheer wordt er nog eens ca. 30 hectare natuurgrasland beheerd. Het gras van dit land is niet geschikt als voedsel, maar kan wel worden gebruikt als strooisel waar de kalfjes en de drachtige koeien lekker zacht op kunnen liggen.