Grutto’s, planten en natuurland

Om de koeien op boerderij voldoende buitenruimte te geven is er veel grasland nodig. Er wordt op dit grasland geen kunstmest gebruikt en door het extensief gebruik van het land, kan het gras rustig groeien en is er een grote variatie aan grassoorten. Het gras wordt gebruikt als voer voor de koeien, maar ook de weidevogels, zoals grutto, tureluur en kiviet voelen zich er thuis. Om de weidevogels te behouden worden er stukken grasland onder water gezet, zodat de vogels hier extra voedsel vandaan kunnen halen. De kuikens worden beschermd door het gras pas te maaien als ze voldoende gegroeid zijn om zichzelf te kunnen redden.

Er groeien langs de slootkanten allerlei verschillende unieke planten. Om deze slootkanten te beschermen word er op een veilige manier de bagger uit de sloot gehaald, bijvoorbeeld door het inzetten van een baggerspuit of de eco-reiniger, Hierdoor kunnen de slootkanten ongestoord bloeien!

In samenwerking met Staatsbosbeheer word er nog eens ca. 30 hectare natuurgrasland beheerd. Het gras van dit land is niet geschikt als voedsel, maar kan wel worden gebruikt als strooisel waar de kalfjes en de drachtige koeien lekker zacht op kunnen liggen.