Bert de With

In memoriam

Wekelijks bezocht de vader van Liesbeth, Bert de With, de boerderij. Thuis had Bert voorheen een gemengd bedrijf met koeien, varkens, schapen en een perenboomgaard. Bert was boer in hart en nieren maar kreeg in 2016 een herseninfarct, hierdoor raakte hij éénzijdig verlamd en kwam hij in een elektrische rolstoel terecht. Hij liet zich hierdoor niet beperken, de rolstoel bracht hem overal en de geest was nog goed. Het ondernemende en de voorliefde voor de sector is iets wat hem kenmerkte. Hij dacht graag mee met allerlei mogelijke en onmogelijke oplossingen voor problemen of nieuwe ideeën. Met zijn rolstoel haalde hij achter in het land de koeien op, zodat ze gemolken konden worden. Op de boerderij maakte hij met vele een praatje, hij was geïnteresseerd en had altijd wel iets moois te vertellen. Dat was dan ook de reden dat op dinsdagmiddag de kantine altijd vol zat. In het voorjaar van 2023 ging het met zijn gezondheid heel hard achteruit en is hij op 68-jarige leeftijd overleden. 7 jaar was hij onderdeel van ons team. Het was een markante man, en probeerde op zijn manier iedereen te helpen. We moeten zijn aanwezigheid, als collega, als (schoon)vader, als opa, op de boerderij nu missen. Maar de oneindig vele herinneringen zullen we niet vergeten.