Bert de With

Oud fruitteler

Wekelijks bezoekt de vader van Liesbeth, Bert de With de boerderij. Deze boer in hart en nieren kreeg 5 jaar geleden een herseninfarct, is daardoor éénzijdig verlamd en in een rolstoel terechtgekomen. Maar hij laat zich niet beperken en heeft veel ervaring. Daarom komt hij dan ook steevast elke week kijken of alles wel goed loopt op de boerderij van zijn dochter en schoonzoon. Het ondernemerschap en de voorliefde voor de sector is iets wat hem kenmerkt. Hij denkt dan ook graag mee met allerlei oplossingen voor problemen of nieuwe ideeën. Soms levert dat humoristische taferelen op. Dat is dan ook de reden dat op dinsdagmiddag de kantine vol zit. Thuis had Bert de With een gemengd bedrijf met koeien, varkens, schapen en een perenboomgaard. Dit verklaart ook de kennis die hij heeft van peren en appels. Tijdens het snoeien en de pluktijd zorgt hij dan ook dat hij aanwezig is en met een plukschort aan zijn rolstoel plukt hij, zo goed en zo kwaad als het gaat, mee en hij leert de jongelui de kneepjes van het vak.