Door de weilanden in onze polder lopen verschillende wandelpaden. Deze wandelpaden zijn vrij toegankelijk voor wandelaars die willen genieten van de uitgestrekte biologische weilanden. Lange stukken door de boerenpolder, mooie slootklanten, weidevogels, een koppel koeien en de stilte van het platteland. Afgewisseld met recreatie en leuke obstakels zoals een pontje en de route met de 7 bruggetjes. Op de Gravenslootroute vind je nog twee andere routes die de moeite waard zijn. Het Houtdijkenpad en het Tylingenpad.

  • Het pad is gesloten van 1 maart tot 15 juni in verband met het broedseizoen van de beschermde weidevogels.
  • Honden zijn op deze paden niet toe gestaan in verband het verspreiden van dierziektes en het verstoren van de koeien in het weiland.

Voor routes en meer informatie: https://klompenpaden.nl/klompenpad/graveslootpad/

Sinds 2008 is onze boerderij een locatie voor het project Boerderij in de kijker. Dit boerderijeducatieprogramma is voor alle basisschoolleerlingen. Het doel van de boerderijeducatie is om kinderen het boerenleven en het agrarisch landschap te laten ontdekken en beleven en daarmee hun kennis te vergroten over hoe ons voedsel wordt geproduceerd. Door boerderij in de kijker komen er elk jaar in het voorjaar ongeveer 25 schoolklassen uit Woerden en omstreken bij ons op de boerderij. Ook interesse in Boerderij in de kijker met jouw school/klas op onze boerderij of een andere boerderij bij jou in de buurt?

Meer weten over Boerderij in de Kijker: www.boerderijindekijker.nl

De benedenverdieping van de hooiberg verhuren we aan Onvergetelijk Leven. Onvergetelijk Leven is een dagbestedingsorganisatie voor ouderen met (beginnende) dementie en andere geheugenproblemen. Bij ons op de boerderij wordt van maandag tot en met vrijdag aan hen dagbesteding geboden en elke dag is er een warme maaltijd. De ouderen kunnen rondlopen over de boerderij, vegen soms het voer bij de koeien aan en genieten met name van de bedrijvigheid. Ook de hobbyruimte met houtkachel is favoriet.

Meer weten over Onvergetelijk Leven: www.onvergetelijkleven.nl

De bovenverdieping van de hooiberg verhuren we aan de Polderpeuters. Dit is een kleinschalige peuterspeelzaal die sinds 2021 op ons bedrijf gevestigd is. Van maandag tot en met vrijdag zijn hierdoor ook peuters op onze boerderij. Er is een polderspeeltuin en elke dag gaan de peuters ‘de boer op’. Ook wordt er soms gepuzzeld bij de ouderen.

Meer weten over de Polderpeuters: www.polderpeuters.nl

Twee keer per week komen er jongeren vanuit Zorg-Los voor dagbesteding bij ons op de boerderij. Op dinsdag- en donderdagmiddag zorgen ze er onder andere voor dat het gras wordt gemaaid, helpen ze mee in de shop en doen ze samen met hun begeleiders allerlei kleine klussen op de boerderij.

Meer weten over Zorg-Los: www.zorg-los.nl