Liesbeth

Creatief

Als boerendochter heeft Liesbeth altijd affiniteit gehad met de agrarische sector. Haar opleidingen brachten haar in eerste plaats naar de creatieve wereld. Als bloemist, stylist, grafisch vormgever, ontwerpster en creatief docent deed ze overal ervaringen op, die ze op verschillende manieren op de boerderij weet in te zetten. Ook komt haar organisatietalent ook prima van pas bij het runnen van de boerderij. Daarnaast melkt ze regelmatig de koeien en doet diverse hand- en spandiensten buiten. Ze is verantwoordelijk voor de shop en de verhuur van de ruimtes. Het is in deze tijd als boer enorm belangrijk dat je transparant en open je verhaal vertelt en daarom proberen we ook de marketing op orde te hebben. Net als Jaco is ook Liesbeth polsstokverspringer, in 2008 werd ze Nederlands kampioen, tegenwoordig is ze bestuurslid van de verenging.