Waterkwaliteit het nieuwe stikstofprobleem voor boeren, Maar welke functie heeft water voor BoerBert?

Door Jaco de Groot, eigenaar BoerBert, 11 november 2021

Overheid en regels

In Nederland is er een KRW (kader Richtlijn Water) afgesproken. Hier zijn verplichte grenzen voor mineralen in slootwater, aantal insecten en vissen in sloten en mineralen in het grondwater afgesproken. Vooralsnog gaan we in NL deze doelen niet halen, vandaar wordt waterkwaliteit het nieuwe stikstof probleem. Deze waarden zijn afhankelijk van het klimaat en van menselijk handelen. Het klimaat zorgt bij extremere weersomstandigheden voor hogere waarden. En menselijk handelen in zowel steden als platteland kan zorgen voor vervuiling van het water.

Waterschap en waterschap belasting

Het watersysteem wordt beheerd door het waterschap. Zowel particulieren als bedrijven betalen hiervoor mee. We betalen hier ruim 10.000 euro voor als bedrijf. Dit moeten we betalen en hiervoor zorgen ze ervoor dat het land droog blijft. Dit voelt niet altijd eerlijk, waarom moeten wij betalen om het land droog te houden, terwijl het voor iedereen van belang is om bij hevige regenval droge voeten te houden. Dan kan wel mijn land onder water lopen en als buffer dienen, dus ook als ik hier niet boer was moest ook het land droog blijven. Daarnaast ben ik wettelijk verplicht om al de sloten op diepte te houden en schoon te houden zodat het regenwater uit stedelijk gebied kan worden afgevoerd, dit kost al duizenden euro’s per jaar aan werk. En dan moet ik er ook nog belasting betalen.

Leiding water

Op de boerderij gebruiken we zo min mogelijk leidingwater, want om kost in verhouding tot eigen bronwater of slootwater veel energie om het op te pompen, filteren en daarnaast is het ook de duurste variant (: we gebruiken leidingwater om de melkinstallatie te reinigen en om kaas te maken. Omdat we hier rechtstreeks te maken hebben met voedselproductie en dit moet 100% schoon zijn.

Bronwater

Bronwater is water rechtstreeks uit de grond. Dit pompen we omhoog (110 meter) en hier wordt het ijzer uit gefilterd. Het water wordt gebruikt om de melk mee af te koelen. Het warmere water wordt dan gebruikt als drinkwater voor de koeien in de winter en om de stallen mee schoon te spuiten.

Erfwater

Op onze boerderij is een groot deel verhard. Hierdoor kunnen we schoon werken. Nadeel van verharding is dat het regenwater gelijk in de put loopt op het erf en deze dan in de sloot loopt. Bij vervuiling van het erf, loopt het vervuilde water dan ook in de sloot. Daarom hebben we op de plek waar we de machines schoonspuiten een put met twee uitgangen, de ene in de sloot en de andere in de mestkelder. Als we dan veel vuil hebben, dan laten we het vervuilde water in de mestkelder lopen en komt het niet in de sloot.

Slootwater

Slootwater drinken de koeien uit in de zomer als ze buiten lopen. In totaal hebben we 50 km sloot. Deze zijn van groot belang voor de maatschappij! De sloten zijn een natuurlijk filter, zorgen dat de stad woerden niet overstroomt bij hevige regenval.

De sloot als natuurlijk filter?

Als het regent stroomt het water naar het laagste punt. De noordkant van woerden ontwatert naar onze sloten. Door de bebouwing in worden spoelt het water deels in het oppervlakte water wat weer naar onze sloten loopt. Deze vervuiling in de vorm mineralen worden opgenomen door levendige boerensloten. De waterdieren en planten nemen de mineralen op. Met ons beheer (baggerspuiten, ecoslootschonen en de slootkant niet bemesten) zorgen wij ervoor dat de levende boerensloot in takt blijft en zo doet het natuurlijk filter zijn werk. Daarna wordt het schonere water weer de Oude Rijn in gepompt.

Feit of fabel: 1kg vlees kost 15.000 liter water, dus door minder vlees te eten heeft dit positief effect op je watervoetafdruk!

Oh wat word ik pissig van zulke berichten, maar is dat omdat ik partijdig ben of een kenner ben?

Zoals hierboven beschreven werken we veel met water en heeft een koe veel water nodig, net zoals de mensen om van te leven. Alleen het mooie van een kringloop is dat het niet wordt weg gegooid of verdwijnt. Een koe die water drinkt, dat water komt of in de melk, of in het vlees of in de urine. Alles wat in de urine komt, komt in de bodem, het land filtert de voedingstoffen eruit en de plant groeit ervan. De plant bevat water en dat eet de koe weer. Het water dat in melk of vlees komt, dat wordt opgegeten of gedronken door de mensen. De mensen plassen weer, dat komt in het riool en dat wordt gefilterd en dat komt weer in het oppervlakte water. Het water waarmee wij schoonmaken komt in de mestput terecht, dit komt weer op het land en dat komt weer in het gras of in de bodem.

Dus wat mij betreft maakt het niet uit of het feit of fabel is, want de kringloop is altijd rond. Waar het wel om gaat is hoeveel fossiele brandstof is nodig voor deze kringloop en hoeveel vervuiling wordt er toegevoegd in de kringloop van water. Denk aan medicijngebruik bij dieren of bij mensen. Denk aan schoonmaakmiddelen in de stal of in de wc pot. Of wordt het vlees om de hoek verwerkt en gegeten of moet het eerst naar de andere kant van het land en vervolgens in China worden opgegeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *